ขนาดเต็นท์ ร้านเต็นท์เช่า เชียงใหม่ขนาดของเต็นท์ ร้านเต็นท์เช่า เชียงใหม่
http://www.facebook.com/Banlukpongchiagmai 


บริการ เต็นท์ฯ  โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม, พัดลมไอน้ำ ให้เช่า
ราคากันเอง ติดต่อ ฝ่ายขายร้านเต็นท์เช่า เชียงใหม่: 081-602-1553
งานเล็ก งานใหญ่ งานคุณภาพ ราคาสบายๆ
Tents, tables, chairs, fans, steam fans for the various parties.

  • 1.   เต็นท์ทรงจั่ว ขนาด 4 x 8 เมตร (กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.50 เมตร) มีสีเขียว-ฟ้า, สีขาว.
  • 2.   เต็นท์ทรงจั่ว ขนาด 4 x 6 เมตร (กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.50 เมตร) มีสีเขียว-ฟ้า, สีขาว
  • 3.  เต็นท์ทรงหมาแหงน ขนาด 4 x 12 เมตร สำหรับร้านค้า (กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูงด้านหน้า 2.50 เมตร ) มีสีเขียว-ฟ้า, สีขาว.
  • 4.   เต็นท์ทรงปิรามิด ขนาด 3 x 3 เมตร สำหรับร้านค้า (กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.50 เมตร) สีขาว.
  • 5.  เต็นท์ทรงจั่ว ขนาด 3x6 เมตร  สำหรับงานจัดเลี้ยง, ร้านค้า (กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.50 เมตร) มีสีขาว, สีเขียว-ฟ้า.
  • 6.  เต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร สำหรับงานจัดเลี้ยง (กวัาง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2.50 เมตร) สีขาว.
  • 7.   เต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 4x6 เมตร  สำหรับงานจัดเลี้ยง, ร้านค้า (กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.50 เมตร) มีสีขาว, สีเขียว-ฟ้า.
  • 8.  เต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 4x8 เมตร  สำหรับงานจัดเลี้ยง, ร้านค้า (กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.50 เมตร) มีสีขาว, สีเขียว-ฟ้า.
สีของผ้าเต็นท์ มี 2 สี.
  1. สีเขียว - ฟ้า.
  2. สีขาว (ใช็สำหรับงานพิธีต่างๆ).